UPDATE - ASWAN UNIVERSITY ERASMUS + STUDY PLANS

UPDATE - NEW PLAN!

ERASMUS + KA 107 classes since 19.09.2016 till 30.11.2016 - STUDY PLAN 

Acrobatics@Gymnastics Akrobatyka i Gimnastyka dr K. Wilusz
Basic of Strenght and Conditioning Podstawy Siły i Wytrzymałości dr A. Gołaś, dr M. Wilk
Combat Sports Sporty Walki mgr M. Kostrzewa
English for Physical Education@Sport Język Angielski w Wychowaniu Fizycznym i Sporcie
General Physical Education Program Podstawy Wychowania Fizycznego dr hab. profesor nadzw. K. Górna
Kinesiology – basic program Kinezjologia dr hab. profesor nadzw. G. Juras, dr K. Słomka
Methodics of Physical Education Metodyka Wychowania Fizycznego dr B. Juras
Sports Nutrition&Sports Medicine Dietetyka Sportowa i Medycyna Sportu dr hab. profesor zw. J. Langfort
Sports Training Trening Sportowy dr A. Gołaś, dr M. Wilk
Team Sport Games-Basketball and Handball Zespołowe Gry Sportowe - Koszykówka i P. Ręczna Dr hab. K. Mikołajec, dr R. Jarząbek
Track and Field Lekka atletyka dr T. Skowronek
Swimming Pływanie dr K. Karpiński, dr W. Rejdych
Lifeguard Training Ratownictwo dr J. Karpiński, dr W. Rejdych